Van der Eerden Architect Amsterdam

Woonzorgcentrum
Archipel Almere

Opdrachtgever: Woonzorg Nederland en Zorggoed Nederland

Aannemer: Reinbouw te Dieren

Uitwerking: 2001

Bouw: 2002-2003

Opdracht

Dit is een project van Loof en Van Stigt Architecten te Amsterdam. Nieuwbouw van een combinatiegebouw voor woonzorg met seniorenwoningen, een gezondheidscentrum, dienstencentrum, restaurant, een verpleegzorgafdeling en psychogeriatrische groepswoningen.

Locatie

Het gebouw staat midden in de Literatuurwijk aan het water. Dwars door het gebouw loopt een fietspad naar het wijkcentrum en aan dit fietspad is het restaurant gelegen.

Ontwerp

Aan de zijde van de entrees van alle woonfuncties is het gebouw een wand aan de straat. De andere zijde ligt aan het water. Hier heeft elke functie een eigen vleugel: gezondheidscentrum, restaurant en de psychogeriatrische groepswoningen. De verpleegzorgafdeling ligt op de eerste verdieping en heeft een fraaie binnenstraat. Daarboven liggen de zelfstandige seniorenwoningen aan een corridor met grote daklichten.

Het ontwerp was uitgangspunt voor mijn bijdrage vanaf het definitief ontwerp tot en met de oplevering.

Uitgevoerde werkzaamheden

  • technische uitwerking
  • vergunningen gemeente en subsidiegevers
  • aanbesteding met meerdere aannemers
  • gunning
  • begeleiding uitvoering en financiën
  • oplevering en eindafrekening

Publicaties:

  • Hout in de Bouw, nummer 8/ 2003
  • Bouw, nummer 3/ 2004